Assemblea 2014

ASSEMBLEA021214

 

Benvolguts socis i sòcies,

Ens plau convocar-vos a la propera Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Santa Teresa de Lisieux, que tindrà lloc el proper dia 2 de desembre de 2014, a les 18:30h, a la Sala de Reunions, amb el següent Ordre del Dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Presentació i aprovació del tancament econòmic del curs 2013-2014 així com de les activitats portades a terme.
  3. Presentació del pressupost econòmic pel curs 2014-2015 així com de les activitats que es duran a terme. Comentaris sobre la pèrdua derivada de l’estoc de roba.
  4. Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva de l’AMPA
  5. Torn obert de paraules.

Us demanem la vostra assistència

Convocatòria Assemblea 2014 per a imprimir

Eleccions al Consell Escolar

S’ha convocat elecció de dos representants de mares, pares o tutors al Consell Escolar.
El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.
Al Consell Escolar es parla, entre d’altres temes, del projecte educatiu del centre, de la designació i/o cessament del director o directora del centre,  de la selecció i/o l’acomiadament de docents, dels processos d’admissió d’alumnes, i les normes que els regulen, de la resolució de conflictes escolars, de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars, del pressupost del centre i el retiment de comptes.
US ANIMEM A PRESENTAR LA VOSTRA CANDIDATURA I A PARTICIPAR A LA VOTACIÓ
Publicació del cens el 4 de novembre.
Presentació de candidatures del 4 al 7 de novembre.
Teniu disponible l’imprès de candidatura a la recepció i/o secretaria de l’Escola.
El dia de la votació serà el 26 de novembre de les 17h a les 18:30h al despatx de l’AMPA, situat al vestíbul de l’Escola gran.
.
Disposeu de més informació a Consell Escolar
.

Projecte Reeduca: Nous alumnes i no socis AMPA

Si sou famílies noves a l’escola, o no sou membres de l’AMPA, i voleu participar en el projecte REEDUCA (reutilització de llibres de text i lectura de l’escola), cal procedir al pagament d’una bestreta de 20€, mitjançant ingrés o transferència bancària, abans del proper 5 de setembre, per tal de tenir-ho en compte. Les dades per al pagament són:

Entitat bancària: LA CAIXA

Número de compte: ES08 2100 0435 5302 0031 1253

Titular compte: AMPA Santa Teresa de Lisieux

Import: 20€

Concepte: (cal fer constar el nom i cognoms de l’alumne i el curs)

En el cas de no procedir al pagament d’aquesta bestreta en el termini assenyalat, suposarà l’exclusió del projecte i implicarà la compra de la totalitat dels llibres per part vostra.

Per a qualsevol aclariment no dubteu de contactar directament amb l’escola (escola@stlisieux.org) o amb la Comissió Reeduca de l’AMPA (reeduca@ampastlisieux.org)

Versió per a imprimir:  REEDUCA_PagamentBestreta

Ampa Col·legi Santa Teresa de Lisieux