Què fa l’ AMPA?

Col·labora amb l’equip docent en el bon funcionament de l’escola.

Vigila el bon funcionament del servei d’acollida de matí, tarda i de menjador.

Fa seguiment de les activitats extraescolars.

Fa controls del Servei de menjador.

Assegura l’escolarització dels alumnes en cas de defunció dels pares.

Gestiona la socialització de llibres (Projecte Reeduca).

Organitza festes i celebracions.

Organitza xerrades de formació adreçades a mares i pares.

Forma part del Consell Escolar del centre amb representació pròpia.

Atén i canalitza les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l’escola, a través de les delegats de curs, les comissions, el Consell i les institucions escolars.

Destina un fons social per al pagament de quotes de famílies en situació econòmica desfavorida.


I qualsevol acció que li designin els pares i mares de l’Escola

 

 

Ampa Col·legi Santa Teresa de Lisieux