Relacions Institucionals

La nostra AMPA no vol romandre aïllada de la resta d’entitats que conformen la nostra societat. Creiem que és important relacionar-nos amb altres organismes, ens públics i  associacions diverses. A més, volem col.laborar i participar amb altres AMPES tant d’escoles públiques com concertades, epecialment en l’àmbit del nostre barri.

Formen la Comissió: Anna Miralles (vocal) i Charo Alvarez (vocal).

Ampa Col·legi Santa Teresa de Lisieux