Prevenció i Seguretat

La tasca de la Comissió és el control des del punt de vista de la salut dels nostres fills/es, tant en la seva vessant de la prevenció com de la seguretat. Ens encarreguem de supervisar  temes com els Plans d’Emergència, els sistemes anti-intrusió, la higiene de les instal·lacions, etc

Formem la Comissió: Amador González (vocal) i Montse Recobeni (vocal)

Ampa Col·legi Santa Teresa de Lisieux