Comunicació

Elabora i manté actualitzada la informació relativa a l’escola i el seu funcionament fent ús dels mitjans més adients en cada cas (web, cartelleres, correus electrònics, bases de dades, …)

Formen la Comissió: Gemma Salinas, Manel Ferrer, Jordi Caparrós i Mª Isabel Gandía.

Ampa Col·legi Santa Teresa de Lisieux