Comissions

L’AMPA esta organitzada en comissions de treballs, activitats o projectes concrets. Són essencials pel desenvolupament, seguiment i gestió d’activitats que, o bé per horari o per localització, queden fora de l’àmbit de l’escola. Les comissions són un espai idoni per col·laborar i participar personalment en l’educació dels nostres fills. Segur que pots trobar una on els teus coneixements ens ajudaran a millorar l’escola.

Ampa Col·legi Santa Teresa de Lisieux